پتروشیمی پردیس

نشت آمونیاک در مجتمع پتروشیمی پردیس به دور از واقعیت است و صریحاً تکذیب می شود.

به گزارش پترون به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس؛ در متن این جوابیه به خبرگزاری فارس و سایر رسانه هایی که خبر مذکور را منتشر نموده اند، آمده است:«در تاریخ ۹۵.۰۹.۰۲ خبری در برخی از رسانه از جمله خبرگزاری محترم فارس و نیز فضای مجازی با عنوان “نشت گاز آمونیاک در پتروشیمی پردیس” انتشار یافته است که نادرست و به دور از واقعیت بوده و متاسفانه تعدادی از خبرگزاری ها و وب سایت ها بدون توجه به صحت و سقم منبع خبر و پیگیری مناسب اقدام به انتشار آن نموده اند.

متاسفانه انتشار این اخبار نادرست تنها می تواند زمینه سوءاستفاده سود جویان را فراهم آورده و باعث تشویش ونگرانی صنعتگران گردند، لذا به منظور شفاف سازی این خبر، توضیحات ذیل ارائه می گردد.

۱.امروز مورخ ۹۵.۰۹.۰۲ مقدار کمی مخلوط کاربامات (ترکیب آمونیاک و CO2) از شیر اطمینان یکی از ولوهای فاز دوم نشت کرد و در حالیکه تعداد کثیری از کارکنان در آن محل مشغول به کار بودند تنها دو نفر از کارگران به دلیل اینکه اولین بار با این مورد روبرو می شدند دچار اندکی کسالت گردیدند که پس از مراجعه به درمانگاه منطقه به محل کار برگشتند و خوشبختانه هیچ مخاطره جدی نداشته اند.

۲.نشت این مقدار ناچیز آمونیاک از شیراطمینان ها امری عادی بوده که در طول ۱۰ سال که از راه اندازی اولین فاز این شرکت می گذرد، بارها اتفاق افتاده و  هرگز باعث رخ دادن حادثه و مصدوم شدن هیچ کدام از کل کارکنان پیمانکاری و رسمی این شرکت در طول این مدت نگردیده است.

۳.شیراطمینان قسمتی از هر کدام از تجهیزات مستقر در سایت بوده که گاهی به علت بالارفتن فشار دستگاه، مقدار کم و ناچیزی نشتی دارد که این امر برای محافظت از دستگاه بوده و از کارخانه مادر بر روی تجهیزات
نصب می گردد.

۴.بهتر آن است خبرگزاری های محترم پس از دریافت هر گونه خبر اولا از طریق تماس با روابط عمومی شرکت از صحت و سقم ماجرا مطلع گردیده و دوما در صورت عدم آگاهی از اینگونه مسایل تخصصی مربوط به صنعت، اقدام به انتشار اینگونه اخبار نکند.تا انتشار اینگونه اخبار نادرست زمینه ساز تشویش اذهان عمومی نگردد.

۵.خاطرنشان می سازد کلیه واحدهای فاز یک و دو پتروشیمی پردیس هم اکنون بصورت نرمال در حال تولید بوده و بدون هیچ مشکلی در سرویس می باشند.»