منطقه انرژی بندراماممنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بندر امام خمینی (ره) کارگروه‌های تخصصی بین منطقه‌ای تشکیل دادند.

جلسه کارگروه مشترک دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی (ره)،  دیروز (دوشنبه، اول آذرماه) پایان یافت و براساس دستور جلسه آن ایجاد پنج کارگروه تخصصی میان دو منطقه تصویب شد.

به گزارش پترون به نقل از شانا، کارگروه‌های جانمایی درب‌های خروج اضطراری، مدیریت بحران، محیط زیست و ایمنی، ارتباطات، گمرک و عملیات و تاسیسات زیربنایی، پنج کارگروه مصوب هستند که برای دریافت تصمیم‌های کارگروه اصلی، تصمیم سازی خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پیش بینی می‌شود اعضای این کارگروه با حسن تعامل مسئولان دو منطقه و سرعت عملی که در روند توسعه همکاری‌ها دارند، بتوانند گام‌های مناسبی برای تسهیل مسائل بین منطقه‌ای بردارند.