مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اکنون ۶۷ طرح در دست اجرا است که حدود ۲۷ میلیارد دلار درآمد دارد که در مجموع با درآمد ۲۳ میلیارد دلاری ظرفیت نصب شده کنونی، درآمد پتروشیمی با تکمیل طرح های در دست اجرا به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار پترون، حمیدرضا رستمی در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در پساتحریم با اشاره به این که این شرکت دیگر تمام پروژه ها را به تنهایی انجام نمی دهد، اظهار کرد: مرکز سرمایه گذاری زیر نظر مدیرعامل با هدف توسعه سرمایه گذاری و رفع مشکل ها در پساتحریم تشکیل می شود، گفت: در برنامه ششم توسعه ظرفیت عملی پتروشیمی که اکنون ۴۴ میلیون تن در برابر ۶۰ میلیون تن است به ظرفیت اسمی می رسد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که اکنون سهم پتروشیمی از منابع هیدرو کربنی کشور ۹درصد است، ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه های توسعه ای سهم پتروشیمی به ۲۱ درصد برسد.

وی گفت: بخشی از بدنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب خبرگان وارد هلدینگ ها شده اند؛ درصدد ورود تکنولوژی به کشور با سرمایه گذاری مستقیم هستیم. سرمایه گذاری که تکنولوژی و وجه نقد بیشتری داشته باشد مورد توجه است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که از سال ۲۰۰۹ با روند خصوصی سازی رویه شرکت صنایع پتذوشیمی نیز تغییر کرد، تصریح کرد: در شرایط جدید NPC سیاست گذاری و بستر سازی زیرساخت ها را بر عهده دارد و نسبت به ارزش آفرینی و توسعه پایدار متعهد است.

رستمی با اشاره به این که هنگام دولتی بودن صنعت پتروشیمی دو منطقه ماهشهر و عسلویه احداث شدند، بر اجرای زیرساخت های لازم و مناسب در این دو منطقه تاکید کرد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتقاد از تبعات نحوه اجرای خصوصی سازی، اظهار کرد: خصوصی سازی همچنین موجب تشکیل هلدینگ ها شده است و نقش npc به عنوان سازمان توسعه ای بیش از پیش مشخص شده است. درواقع npc  باید مانع از انحصارگرایی شود.

رستمی بر لزوم توسعه در بخش جنوبی کشور تاکید کرد و گفت: ظرفیت صنعت پتروشیمی در جنوب کشور می تواند به ۱۲۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ برسد. لازم است که بر تنوع تولید و انتقال تکنولوؤی در کنار تکمیل زنجیره توجه کنیم.

منبع: نیپنا