در راستای حل مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صنعت پلاستیک کشور، در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ توافق سه جانبه ای میان اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی صورت پذیرفت که به موجب آن مقرر گردید کلیه واحدهای تولیدی صنعت پلاستیک مستقر در شهرک های صنعتی در قالب تعاونی های تامین نیارز ساماندهی شوند.

در این راستا پس از استان فارس، استان خوزستان دومین مقصد سفرهای استانی نمایندگان اتحادیه سراسری و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود تا با حضور در جمع تولید کنندگان استان خوزستان و در محل شرکت شهرک های استان خوزستان ضمن شنیدن نقطه نظرات تولیدکنندگان، به تبیین مزایا و چگونگی ایجاد تعاونی تامین نیاز در استان و یا ساماندهی واحدهای  تولیدی در قالب تعاونی های موجود بپردازند. در این جلسه که دبیر اتحادیه سراسری حضور داشت، نهایتا از میان بیش از ۲۰ واحد تولیدی حاضر در جلسه هیئت موسسی متشکل از ۷ عضو تشکیل گردید تا با پشتیبانی اتحادیه سراسری، شرکت شهرک ها و اداره تعاون استان نسبت به تاسیس تعاونی تامین نیاز در استان خوزستان اقدام گردد.