دیدار با یعقوب رستمی

 مدیران اتحادیه های تامین نیاز با مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و به بیان مشکلات و چالش های حوزه تعاون پرداختند.

 

 

1

 

2

 

4

 

دیدار با یعقوب رستمی

 

5