به گزارش خبرنگار پترون ،پس از مطالبه گری مقام معظم رهبری پیرامون کمک همه جانبه به تولید کنندگان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی  امروز اولین جلسه هماهنگی شروع به کار قرارگاه جهاد صنعتی با هدف گسترش و تقویت صنعت پلاستیک برگزار گردید.

شایان ذکر است فرماندهی قرارگاه جهاد صنعتی بر عهده سردار نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین می باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

 

 

logo_basij