شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد تا با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی همکاری مستمری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پترون ، عباس شعری مقدم، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز سه شنبه (نوزدهم آبان ماه) در همایش مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران با توجه به قابلیت های موجود آمادگی دارد تا همکاری مستمری با مراکز دانشگاهی داشته باشد و همسو با برنامه های پیش بینی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به توسعه پایدار، باید رابطه صنعت و دانشگاه تقویت شود.

وی افزود: باید نقشه راه توسعه پایدار را محقق کنیم و به ویژه در بخش انرژی نیازمند توجه ویژه ای هستیم و در این راه با استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر می توانیم شدت مصرف سوخت های فسیلی را کاهش داده و مشارکت بیشتری نیز در حفظ محیط زیست داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: یکی از اثربخش ترین راهکارها برای رسیدن به توسعه ،صرفه جوئی در مصرف سوخت است زیرا در صورت تحقق آن روند استفاده از منابع هیدروکربوری به تدریج کاهش می یابد.

وی گفت: دانشگاه صنعتی امیر کبیر یکی از مراکز مهم در مسیر رسیدن به توسعه پایدار است و بدون تردید همکاری این دانشگاه با مراکز پژوهش و فناوری می تواند تبعاتی مثبت را به همراه داشته باشد.

منبع: