شرکت بازرگانی  مواد اولیه رنگ در تهران مهندس پلیمر ( گرایش رنگ ) آقا مسلط به زبان انگلیسی استخدام می نماید.

ارسال رزومه : Vacancy6060@gmail.com