پتروشیمی مهاباد موفق شد تا پایان مهرماه ۵۹.۹۶ هزار تن محصول را تولید کرده و به بازارعرضه کند.

 به گزارش پترون، مجتمع پتروشیمی مهاباد به عنوان یک مجتمع تولیدی مهم و راهبردی درغرب کشور از دی ماه سال گذشته تولید خود را آغاز  و خرداد ماه امسال بطور رسمی به بهره برداری رسید.

تولید در این مجتمع پتروشیمی با توجه به حجم خوراک دریافتی از خط لوله اتیلن غرب از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه به ۵۹.۹۶ هزار تن رسید و در نخستین ماه فصل پائیز حجم تولید ۱۱.۱۰ هزار تن را رقم زد.
بر اساس این گزارش ، خوشبختانه پتروشیمی مهاباد با توجه به میزان خوراک دریافتی با ظرفیت قابل قبولی درحال فعالیت است و این مجتمع پتروشیمی آمادگی دارد تا درصورت افزایش حجم خوراک دریافتی از خط لوله اتیلن غرب با تمام ظرفیت اقدام به تولید کند.
گفتنی است که کشورهای چین و هند مهمترین مقاصد صادراتی پتروشیمی مهاباد هستند.
به گزارش پترون، پتروشیمی مهاباد قادر است سالانه بالغ بر  ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی و سنگین و ٣٠ هزار تن بوتن ١ را تولید کند.
بر این اساس، خوراک مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی سالانه حدود ٣٢۴ هزارتن اتیلن است که از طریق خط لوله اتیلن غرب از عسلویه به این مجتمع منتقل می شود.