بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فضایی فراهم شد که حدود ۳۱۶ میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت خدمات حمایتی به پتروشیمی‌ها تهاتر شود.

به گزارش پترون به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، یزدان سیف مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تهاتر بخشی از بدهی‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: بر اساس بند (پ) ماده دو و سه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بخشی از بدهی‌هایی که این شرکت به پتروشیمی‌ها داشت، کاهش یافت.
وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر دولت، این امکان فراهم شد که شرکت‌هایی که از یک‌سو به یکی از دستگاه‌های دولتی بدهکار بودند و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شود تا بتوانند شرکت‌های خصوصی در شرایط مالی بهتری تداوم حیات دهند.
وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی برای نخستین‌بار توانست از ظرفیت این قانون استفاده کرده و در گام نخست مبلغ ۳۱۶ میلیارد تومان از مبالغ بدهی خویش را به شرکت‌های پتروشیمی بابت عدم پرداخت یارانه از سوی دولت در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تهاتر کند.مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: مابقی مطالبات نیز بر اساس قول مساعدی که داده شده است و با توجه به حسابرسی یارانه‌های انجام‌شده، به‌زودی با مطالبات یارانه تهاتر می‌شود..
سیف تصریح کرد: کل بدهی شرکت به پتروشیمی‌ها ۵۱۴ میلیارد تومان بوده که در شرایط حاضر ۳۱۸ میلیارد تومان آن تهاتر شده و مابقی نیز به‌زودی توسط بانک مرکزی تسویه خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: در یک سال زراعی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حدود دو میلیون تن کود اوره و سولفات آمونیوم از شرکت‌های پتروشیمی خریداری می‌کند و با پنج پتروشیمی نیز مراوده خرید کود شیمیایی دارد.