سامانه حفاری

هرزروی یکی از مشکلات اساسی در صنعت حفاری است که به‌شکل گم شدن جزیی یا کلی حجمی از سیال حفاری به صورت نشت تجهیزاتی یا نشت در درون منافذ سازندها، مطرح است.

 متغیرهای عملیات حفاری و سازند از جمله عوامل موثر بر هرزروی هستند. حفاری با هوا یکی از راهکارهای بسیار موثر برای کاهش هزینه‌های حفاری در سازندهایی با هرزروی شدید است.

به گزارش پترون به نقل از شانا، سازندهای سست و شکننده، سازندهای بسیار تراوا با فشار تخلیه شده و سازندهای شکافدار از جمله مهم‌ترین گزینه‌های انتخابی حفاری با هوا به‌شمار می‌آیند. کاهش هزینه‌های ناشی از گمشدگی سیال حفاری و افزایش سرعت و طول عمر متۀ حفاری از مهم‌ترین مزایای حفاری با هوا هستند.

سیستم‌های حفاری با هوا علاوه بر نقش بسیار مهم و موثر در کاهش پیامدهای ناشی از هرزروی، در شرایطی خاص، چالش‌های پیچیده و بزرگتری ایجاد می کنند.

میدان‌های زاگرس جنوبی مانند آغار، دالان، شانول، نار، گنگان، وراوی، هما و تابناک از جمله میدان‌های هستند که به‌دلیل هرزروی‌های شدید حفره‌های بالایی باید از روشهای حفاری با هوا، فوم پایدار و گل هوازده آنها استفاده کرد که در پژوهشی مشکلات و چالش‌های سیستم‌های این روش حفاری در میدان‌های مذکور بررسی شده است.

نتایج نشان می‌دهد که در صورت نبود  شرایطی پایدار برای انجام عملیات حفاری با هوا، حفاری با مشکلات عدیده‎ای از جمله خرابی‌های مکرر و جبران‌ناپذیر لوله‌های حفاری، ناپایداری دیوارۀ چاه، عملیات شستشو و تراش سخت، بروز هرزروی‎های شدید، حفاری بدون برگشتی و متعاقب آن بروز گیرهای بسیار سخت، عملیات ماندهگذاری طولانی مدت و شانس بسیار ناچیز در بازیافت مانده و سرانجام از دست دادن حفره روبرو خواهد شد.

اصلاح طراحی رشتۀ حفاری برای کاهش ارتعاش‌ها با استفاده از روش‌هایی مثل بکارگیری جاذب ارتعاش‌ها در رشتۀ حفاری، موتور درون چاهی، انحراف چاه با طراحی BHA مناسب و طرحی و انتخاب بهترین نوع سیال حفاری با هوا و متناسب با نوع سازند از جمله پیشنهادهای مطرح شده برای کاهش مشکلات این دسته از حفاری است.