پتروشیمی خارگ

پتروشیمی خارگ از ابتدای امسال تا پایان مهرماه موفق به تولید بالغ بر ۶۹۰ هزار تن انواع محصولات شد.

مجتمع پتروشیمی خارک به عنوان یکی از مجتمع های قدیمی فعال در تولید محصولات مختلف پتروشیمی توانست تا پایان مهرماه امسال ۹۳ درصد از برنامه تولید خود را که ۹۷ درصد پیش بینی شده بود محقق کند.
به گزابر اساس این گزارش مجموع عملکرد تولید این مجتمع پتروشیمی درمهرماه ۹۲.۱۳ هزار تن بوده است.
به گزارش پترون به نقل از نیپنا، روند تولید، بازاریابی و صادرات پتروشیمی خارگ هم اکنون از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و شرایط قابل قبولی در این مجتمع وجود دارد و پتروشیمی خارگ تا پایان مهرماه موفق شد، بیش از یکصد و شصت میلیون دلار محصول را روانه بازارهای بین المللی کند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۵ تا پایان مهرماه ۶۸۲.۸۰ هزار تن محصول به ارزش ۱۶۰ میلیون و پانصد و سی و هفت هزاردلاراز سوی پتروشیمی خارگ به خارج از کشور صادر شده است.
محصولات پتروشیمی خارگ شامل متانول، پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد است که بخش عمده آن به خارج از کشور صادر می شود.