اتاق تسویه

شرکت بورس کالا با سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای انجام کلیه فرآیندهای مربوط به امور تسویه و تحویل از طریق اتاق پایاپای بورس کالا توافق کرد.

به گزارش پترون، عباس یعقوبی،سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران با ارسال نامه ای به مدیران مدیران عامل تمام شرکت های کارگزاری اعلام کرد کلیه فرآیندهای مربوط به امور تسویه و تحویل تا اطلاع ثانوی از طریق اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران انجام پذیرد .

در ادامه این نامه آمده است:پیرو نامه شماره ۱۷۷۶۰/ح م مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ با موضوع انتقال وظایف و مسئولیت‌های اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به استحضار می‌رساند بر اساس آخرین توافقات بعمل آمده مابین شرکت بورس کالای ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مقرر گردید کلیه فرآیندهای مربوط به امور تسویه و تحویل، حساب‌های بانکی، تضامین، تأیید عرضه‌ها، رسیدگی به اعتراضات مشتریان و سایر فرآیندهای مرتبط با دستورالعمل‌های بورس کالا در معاملات رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی کماکان و تا اطلاع ثانوی از طریق اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران انجام پذیرد لذا مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به سایر ذینفعان، دستور فرمایید هرگونه هماهنگی مرتبط با امور مذکور نظیر ارائه یا تمدید ضمانتنامه‌ها در حوزه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را از طریق شرکت بورس کالای ایران بعمل آورند.

اتاق پایاپای