اصلاحیه خبر

 

در تاریخ ۱۵ آبان ماه خبری با عنوان ” حضور انجمن کارفرمایی پتروشیمی در جلسه امروز شورای رقابت”  به شماره ۴۶۵۶ در پایگاه خبری اتحادیه صنایع پایین دستی پترشیمی منتشر و در آن اعلام شده بود که احمد مهدوی ابهر دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پس از چند جلسه غیبت  در جلسه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت حضور یافت.
در توضیح این خبر اعلام می شود که انجمن کارفرمایی پتروشیمی از ۱۵  آبان به عضویت کارگروه تنظیم بازار شورای رقابت درآمده است و عدم حضور ایشان به منزله غیبت در جلسات نمی باشد.