همایون یوسفی

نماینده مردم اهواز در خانه ملت گفت: با راه اندازی طرح های درحال ساخت واجرایی شدن طرح های مطالعاتی، سهم ایران در بازار جهانی محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت.