پتروشیمی

در جلسه آینده کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت، حداقل عرضه مواد پتروشیمی برای همه گریدها مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش پترون، در جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت، پیشنهادات اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و انجمن کارفرمایی پتروشیمی بررسی و در نهایت میزان کف عرضه برای گریدهای مختلف تعیین می شود.
در ماه های گذشته عرضه قطره چکانی مجتمع های پتروشیمی در برخی گریدها مانند پی وی سی به التهاب بازار دامن زده بود به طوری که واحدهای تولیدی برای خرید این مواد تا ۵۰ درصد به رقابت پرداختند.
از سویی عرضه نامنظم مواد اولیه در بورس کالا مشکلات جدی برای برنامه تولید واحدهای پایین دستی پتروشیمی ایجاد کرده بود.