متانول کاوه

دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی متانول کاوه

شرکت پتروشیمی متانول کاوه در شهرستان دیر استان بوشهر از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

ردیف کد شغلی رشته تخصص و تجربه
۱ ۱۰۰/۱ رئیس بهره برداری مهندس شیمی- با ۱۰ سال سابقه در زمینه بهره برداری در پتروشیمی
۲ ۱۰۰/۲ سرپرست نوبتکاری متانول با تجربه در بهره برداری متانول
۳ ۱۰۱/۱ سرپرست واحد ریفرمر با تجربه در بهره برداری متانول
۴ ۱۰۱/۲ اپراتور اتاق کنترل رفرمر – supervisor با تجربه در بهره برداری متانول
۵ ۱۰۱/۳ اپراتور سایت رفرمر – supervisor با تجربه در بهره برداری متانول/ اوره/ آمونیاک
۶ ۱۰۲/۱ سرپرست واحد سنتز با تجربه در بهره برداری متانول
۷ ۱۰۲/۲ اپراتور اتاق کنترل سنتز- supervisor با تجربه در بهره برداری متانول
۸ ۱۰۲/۳ اپراتور سایت سنتز- supervisor با تجربه در بهره برداری متانول/ اوره/ آمونیاک
۹ ۱۰۳/۱ سرپرست واحد تقطیر با تجربه در بهره برداری متانول
۱۰ ۱۰۳/۲ اپراتور اتاق کنترل تقطیر- supervisor با تجربه در بهره برداری متانول
۱۱ ۱۰۳/۳ اپراتور سایت تقطیر- supervisor با تجربه در بهره برداری متانول/ اوره/ آمونیاک
۱۲ ۱۰۴/۱ رئیس ناحیه آب و بخار با تجربه در بهره برداری نیروگاه های بخار
۱۳ ۱۰۴/۲ سرپرست نوبتکاری آب و بخار با تجربه در واحدهای شیرین سازی و پالیشینگ آب و تولید بخار
۱۴ ۱۰۵/۱ رئیس ناحیه هوا با تجربه در واحد جداسازی هوا (ASU)
۱۵ ۱۰۵/۲ سرپرست نوبتکاری هوا با تجربه در واحد جداسازی هوا (ASU)
۱۶ ۱۰۵/۳ اپراتور اتاق کنترل واحد هوا- supervisor با تجربه در واحد جداسازی هوا (ASU)
۱۷ ۱۰۶/۱ رئیس ناحیه برق با تجربه در واحد های تولید برق (توربین یا بخار)
۱۸ ۱۰۶/۲ سرپرست نوبتکاری برق با تجربه در واحد های تولید برق (توربین یا بخار)
۱۹ ۱۰۷/۱ رئیس ناحیه اسکله و صادرات با تجربه در پایانه های نفتی یا پتروشیمی
۲۰ ۱۰۸/۱ اپراتور مخازن با تجربه در بهره برداری از مخازن ذخیره قابل اشتعال
۲۱ ۱۰۹/۱ کارشناس فرآیند با تجربه در فرایندهای تولید متانول و آمونیاک

از واجدین شرایط تقاضا می شود جهت دعوت به آزمون و مصاحبه حضوری رزومه کاری خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۹۷۷۶۳۰۱ و یا ایمیل jobs@kavehmethanol.com ارسال نمایند.