کیانی

کیانی:عطش تقاضا در ماه های دلیل اصلی جهش قیمت دی اتیل هگزانول در بازار بورس کالا بوده است و خود تولیدکنندگان از این حجم بالای تقاضا شگفت زده شده اند.

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار پترون، افزایش ناگهانی تقاضا را دلیل افزایش سقف رقابت برای دی اتیل هگزانول در بورس کالا عنوان کرد و افزود:به دلیل تکنولوژی پیچیده تولید ۲EH، هیچ مجتمع دیگری قادر به تولید این ماده در کشور نیست.

روح الله وحید کیانی از برنامه پتروشیمی شازند برای واردات ۳ هزار و ۵۰۰ تن دی ایتل هگزانل تا پایان آبان ماه خبرداد و افزود: از این مقدار یک هزار و ۵۰۰ تن آن در شهریور ماه وارد و توزیع شده و مابقی در حال واردات و توزیع در بازار است.

وی با بیان اینکه بخش عمده دی اتیل هگزانل در کشور برای تولید DOP مصرف می شود، خاطر نشان کرد:در ماه های اخیر بالغ بر یک هزار تن ۲EH به صورت خرد وارد کشور شده است.

این مقام مسئول در صنعت پتروشیمی در خصوص تقاضای ۱۶هزار تن دی اتیل هگزانل در سامانه بهین یاب گفت:بخشی از این تقاضا کاذب است و خود تولیدکننده های DOP از این حجم تقاضا برای دی اتیل هگزانول در بورس ابزار شگفتی می کنند.