زنگنه وزیر نفت گفت:اگر شرایط پتروشیمی ها را نا ایمن تشخیص دهیم، بدون تردید اقدام به قطع خوراک واحدهای متخلف خواهد شد که امید است کار به آنجا نرسد.

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حوادث چند ماه گذشته در تعدادی از مجتمع های پتروشیمی به دلیل خطای انسانی و عدم رعایت قوانین و استانداردهای موجود بود و برخی گمانه زنی ها درباره برون مرزی بودن این حادثه نادرست است و مراجع ذیربط نیز این امر را تائید کرده اند.

زنگنه افزود: در حادثه های رخ داده در مجتمع های پتروشیمی بوعلی و بیستون خطای انسانی عامل بروز حادثه بوده است و خوشبختانه پتروشیمی ها تمهیدات لازم برای رعایت اصول و دستورالعمل های ایمنی را انجام داده اند.

وزیر نفت درباره خصوصی بودن مجتمع های پتروشیمی و نقش حاکمیت دربرخورد با متخلفان اظهار کرد: موارد مورد اشاره بحث های حاکمیتی است و اینکه بگوییم چون پتروشیمی ها خصوصی شده اند پس حاکمیتی وجود ندارد، کاملا نادرست است و در این زمنیه قوانینی جهت برخورد موجود است.

وی با تاکید بر نظارت کامل وزارت نفت بر عملکرد شرکت های پتروشیمی، ادامه داد: اگرچه نهادهای ذیربط بازرسی های ایمنی و فنی ومحیط زیستی را انجام می دهند، اما اگر شرایط را ناایمن تشخیص دهیم، بدون تردید اقدام به قطع خوراک واحدهای متخلف خواهد شد که امید است کار به آنجا نرسد.