پتروشیمی دماوند

پس از مذاکرات با سازمان خصوصی سازی، ارزش خالص پتروشیمی دماوند درششمین مرحله عرضه سهام که دوم آذرماه انجام می شود به جای ۱۷۲۰ میلیارد تومان، ۱۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرعامل پتروشیمی دماوند ازکاهش حدود ۵۵۰ میلیارد تومانی ارزش خالص این شرکت درششمین عرضه برای خصوصی سازی خبر داد وگفت: با توجه به مشکل واگذاری، این کاهش عرضه در راستای استقبال خریداران صورت گرفته است.

حسین شهریاری  با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد سهام دماوند واگذار می شود، اظهار کرد: پس از مذاکرات با سازمان خصوصی سازی، ارزش خالص شرکت درششمین مرحله عرضه سهام که دوم آذرماه انجام می شود به جای ۱۷۲۰ میلیارد تومان، ۱۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که ۸۰ درصد سهام ارزشی معادل ۹۲۰ میلیارد تومان دارد.
وی با تاکید بر این که پس از تعیین تکلیف پتروشیمی دماوند، کارها سرعت بخشیده می شوند، تصریح کرد: فاز اول پتروشیمی دماوند با کمک مالی و حمایت های شرکت های منطقه از جمله پتروشیمی مرجان، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی دنا، پتروشیمی سبلان و مخازن سبز عسلویه و با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشرفت کرده و تا کنون در فاز نخست ۶۴۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شده است و برای تکمیل فاز نخست به ۵۰۰ میلیون یورو دیگر اعتبار نیاز است.
مدیرعامل پتروشیمی دماوند با تاکید بر این که پیش بینی می شود فاز نخست دماوند غیر از بخش آب در نیمه اول سال ۹۶ به بهره برداری برسد، گفت: هم اکنون بخش بخار و یکی از توربین ها درمدار هستند.
به گفته شهریاری فاز نخست دماوند، تامین کننده ۴۰ درصد ظرفیت نهایی است.
به گزارش پترون به نقل از نیپنا، شهریاری درمورد ظرفیت دماوند یادآور شد: براساس ظرفیت پتروشیمی دماوند، این مجتمع می تواند ۱۹۶۰ مگاوات برق، ۱۸۰۰ تن بخار، ۴۰۰ هزار متر مکعب در روز انواع آب، ۵۰۰ هزار متر مکعب در ساعت اکسیژن و ۵۰ هزار متر مکعب در ساعت هوای ابزار دقیق تولید کند.
وی همچنین درمورد فاز دوم دماوند نیز تاکید کرد: با توجه به این که احداث مجتمع های پتروشیمی در فاز ۲عسلویه ۳.۵ تا ۴ سال زمان می برند و اخداث فاز ۲ دماوند به ۲ تا ۲.۵ سال زمان نیاز دارد، کار اجرای فاز ۲ این مجتمع پس از آغاز احداث پتروشیمی ها در فاز ۲ و مشخص شدن وضعیت آن ها صورت می گیرد.
به گزارش نیپنا، سهام پتروشیمی در پنج مرحله واگذاری پیشین به دلیل ارزش بالا، خریدار نداشته است و پس از مذاکرات صورت گرفته با سازمان خصوصی سازی، ۵۵۰ میلیارد تومان از ارزش پتروشیمی دماوند درعرضه سهام کاسته شده تا توان خرید متقاضیان بالا رفته و این مجتمع تعیین تکلیف شود.
هم اکنون دماوند که تامین کننده یوتیلیتی پتروشیمی است، به یکی از دغدغه های پتروشیمی های عسلویه تبدیل شده چرا که مجتمع های پتروشیمی با افزایش توان تولید و توسعه واحدها نیاز به یوتیلیتی بیشتر نیز دارند.