پتروشیمی مرجانپتروشیمی مرجان مجری طرح متانول هفتم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه است. این طرح در حال تکمیل است و با تکمیل آن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی سالانه یک میلیون و ۶۵٠ هزار تن افزایش می‌یابد.

پتروشیمی مرجان مجری طرح متانول هفتم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه است، این طرح یکی از مهمترین طرحهای در دست اجرای پتروشیمی کشور به شمار می رود. ظرفیت تولیدی این واحد پتروشیمی سالانه یک میلیون و ۶۵٠ هزار تن متانول خواهد بود.ارزش قرارداد واحد متانول شرکت پتروشیمی مرجان ۵٠٠ میلیون یورو و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۶۵٠ هزار تن شامل خرید لیسانس، انجام مهندسی اصولی و ارائه خدمات فنی است که بنابر توافقهای صورت گرفته در مدت چهار سال اجرا خواهد شد.

بنابراین گزارش، خوراک این طرح سالانه ۵.۱ میلیارد نرمال متر مکعب گاز طبیعی است و پیش بینی شده است که همه سرویسهای جانبی آن (آب، برق، بخار و اکسیژن) از پتروشیمی دماوند (مجری سرویس های یوتیلیتی واحدهای مستقر در فاز دوم عسلویه) تامین شود. این طرح همسو با توسعه صنایع پتروشیمی و همچنین استفاده از گازهای استحصالی منطقه عسلویه و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال با مالکیت ۵١ درصدی بخش خصوصی و ۴٩ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی احداث می شود.

به گزارش پترون به نقل از شبستان، این طرح در حال تکمیل است و با تکمیل آن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی سالانه یک میلیون و ۶۵٠ هزار تن افزایش می‌یابد. شانا در این زمینه خبر داده است: “پتروشیمی مرجان یکی از طرح‌های فعال در فاز ٢ پارس جنوبی به شمار می‌رود که این طرح هم اکنون بر اساس آمارهای موجود تا پایان شهریورماه ٨٠,٩١ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با راه‌اندازی این طرح، به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور سالانه یک میلیون و ۶۵٠ هزار تن افزوده می‌شود، هم اکنون بیشتر تجهیزات و کالاهای مورد نیاز در طرح متانول هفتم (پتروشیمی مرجان) خریداری شده و عملیات نصب تجهیزات در حال انجام است.”

یادآور می شود: شرکت سرمایه‌گذاری ساتا، ۶٧ درصد از مالکیت سهام مرجان را در اختیار دارد و تاکنون ٨٨٧ میلیارد ریال در این طرح سرمایه‌ گذاری‌ کرده است.