احمد مهدوی ابهراحمد مهدوی ابهر دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در جلسه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت حضور یافت

به گزارش پترون، براساس مصوبه شورای رقابت به منظور ایجاد امکان پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی،  صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود.

هم اکنون پس از چند جلسه غیبت، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شرکت کرده است.