طبق بخشنامه شرکت ملی پخش آورده‎های نفتی ایران، سودآوری شرکت هایی که از گاز مایع و نفتا استفاده می کردند با کاهش همراه می شد، اما با لغو آن بودجه این شرکت ها تغییر نخواهد کرد و وضعیت سودآوری آنها به شرایط گذشته باز می گردد.

به گزارش پترون، مدیر مالی هلدینگ نفت و گاز پارسیان در رابطه با تأثیر این خبر بر شرکت های پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در اوایل آبان ماه خبری مبنی بر تعیین نرخ خوراک مایع و نفتا شرکت های پتروشیمی طی بخشنامه ای تعیین شده بود که با لغو این بخشنامه طی روز گذشته توسط وزارت نفت وضعیت عملیاتی این شرکت ها به مشابه روند قبلی باز خواهد گشت و نیاز به تعدیل بودجه ایشان نمی باشد.

حمیدرضا نبی زاده در ادامه افزود:طبق بخشنامه، سودآوری شرکت هایی که از گاز مایع و نفتا استفاده می کردند با کاهش همراه می شد، اما با لغو آن بودجه این شرکت ها تغییر نخواهد کرد و وضعیت سودآوری آنها به شرایط گذشته باز می گردد.

وی تأکید کرد: اعلام این بخشنامه در روند قیمتی شرکت های پتروشیمی در بازار سرمایه جو منفی ایجاد کرده و از تقاضا برای سهام این گروه کاسته بود، در صورتی که خبر لغو این بخشنامه از سوی وزارت نفت صحت داشته باشد از لحاظ روانی جوی مثبت در روند قیمتی سهام شرکت های پتروشیمی ایجاد خواهد شد و موجب افزایش اقبال سهامشان می شود و جو منفی ایجاد شده از بین خواهد رفت.