دیدار اعضا

صبح امروز مدیران و اعضای تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی در محل شرکت ملی پتروشیمی با مدیران دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و بورس کالا دیدار و دغدغه های خود در زمینه تامین مواد اولیه خطوط تولید واحدها را بیان کردند

 

photo_2016-11-01_17-28-00

photo_2016-11-01_17-28-08

photo_2016-11-01_17-28-12

photo_2016-11-01_17-28-15

photo_2016-11-01_17-28-18

photo_2016-11-01_17-28-22

photo_2016-11-01_17-31-45