به گزارش خبرنگار پترون بر اساس اخبار دریافتی از منابع مطلع پس از اختلاف نظر ها میان زنگنه وزیر نفت با نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت که این روزها به اوج خود رسیده است احتمالا در روزهای آتی فرد دیگری بر صندلی ریاست شرکت ملی پتروشیمی تکیه خواهد زد.

بر این اساس می بایست به زودی با مهندس شعری مقدم و سیاست های خاص او از جمله رفتارهایی که باعث اعتراض تشکل ها در موضوع ایران پلاست و خروج محصولات پتروشیمی از بورس گردیده بود خداحافظی کرد.

شایان ذکر است مهندس شعری مقدم از نزدیکان نعمت زاده می باشد که با سفارش وی در ابتدای دولت یازدهم بر صندلی ریاست شرکت ملی پتروشیمی تکیه زده بود.

اخبار تکمیلی پیرامون گزینه های جایگزین متعاقبا اعلام می گردد.