نصراله رضازاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی کشور گفت: اگر بخواهیم از تولید در کشور حمایت کنیم، در گام اول باید برای تولیدکنندگان معافیت مالیاتی قرار دهیم؛ چون هزینه های تولید چه در صنعت و چه در کشاورزی بالاست و از طرف دیگر باید بهره پولی که در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد تک رقمی شود چه برای سرمایه در گردش و چه برای سرمایه ثابت.

رئیس اتحادیه‌ تعاونی‌های صنعت پلاستیک کشور افزود: با انجام این کارها است که هزینه های تولید کاهش می یابد و دولت می تواند قیمت سوخت را واقعی کند و به فوب جهانی برساند.

رضازاده در خصوص دلایل مخالفت برخی با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: قبل از اینکه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شوند یک رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی وجود داشت و عده معدودی از آن برخوردار بودند؛ پس طبیعی است که با قطع شدن رانت گذشته، آنها با این طرح برخورد کنند.

وی ادامه داد: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا دو مزیت دارد؛ یکی شفافیت است که فساد را از بین برده و دیگری تامین مالی است که بخشی از مشکل کمبود سرمایه در گردش پتروشیمی ها را رفع کرده است.
رئیس اتحادیه‌ تعاونی‌های صنعت پلاستیک کشور گفت: در سال ۸۸ میزان تولید در صنایع پایین دستی ما حدود ۱.۷۶۵ میلیون تن بود، اما الان با ورود به بورس کالا، این رقم، ۳.۲۹۶ میلیون تن شده است.
رضازاده افزود: این میزان رشد یعنی ۳۰۰ هزار شغل پایدار شکل گرفته است که خروج از بورس کالا و بازگشت به حالت سابق این شغل ها را از بین خواهد برد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که موهبت خدادادی نفت و صنایع وابسته به آن مزیت اقتصادی کشور ماست و دولت در سال های گذشته نیز مبالغ سنگینی در این زمینه سرمایه گذاری کرده، ما باید از رشد آن حمایت، و به سمت تولید در صنایع پایین دستی حرکت کنیم. در حال حاضر از ۴۰ میلیون تن صادرات ما در این زمینه تنها دو میلیون تن محصولات پلیمری است و مابقی محصولات شیمیایی می باشد.
رئیس اتحادیه‌ تعاونی‌های صنعت پلاستیک کشور در پایان گفت: سرمایه گذاری در این حوزه اشتغال را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه صنایع پایین دستی در همه نقاط کشور و حتی روستاهای کوچک قابل اجرا هستند.