پتروشیمی بوعلی سیناشرکت سهامی بیمه ایران میزان دقیق خسارت آتش سوزی مهیب تابستان گذشته در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را ۱۲۲ میلیون یورو  اعلام کرد.

 شرکت بیمه ایران درآخرین ارزیابی کارشناسی خود میزان خسارت آتش سوزی در این مجتمع را ۱۲۲میلیون یورو معادل پنج هزار میلیارد ریال عنوان کرده است.
مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که ۱۷تیرماه دچار آتش سوزی شد زیر پوشش حوادث و آتش سوزی بیمه ایران بوده است.
پس از مهار این آتش سوزی که با مدیریت وزیر نفت انجام شد رقم اولیه خسارت آتش سوزی ۶۰میلیون یورو برآورد شده بود ولی هم اکنون این میزان به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
تنها چند هفته پس از این آتش سوزی چند تن از مسئولان ارشد این مجتمع پتروشیمی که سالانه ۵۰۰هزار تن فراورده تولید می کند به علت قصور در انجام وظیفه از سمت خود برکنار شدند.
بنا به اعلام مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر ،تولید در این مجتمع پس از چند هفته از حادثه آتش سوزی از سرگرفته شده است.
به گزارش پترون به نقل از مانا، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر با ۲۱ واحد تولیدی، سالانه ۱۷ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تولید می کند.
در سال جاری دست کم چهار مورد آتش سوزی در واحدهای تابعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر رخ داده است.