اوره

پیشرفت مرحله سوم طرح آمونیاک و اوره مجتمع پتروشیمی پردیس در عسلویه استان بوشهر به بیش از ۷۲ درصد رسید.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت این مرحله از پتروشیمی پردیس یک میلیون تن ظرفیت تولید دارد.

علی محمد بساق زاده افزود تا پایان امسال تولید اوره و آمونیاک کشور به بیش از ۶ و نیم میلیون تن می رسد.

وی گفت اکنون نیازکشورهای چین، هند و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به اوره به علت رشد تولید محصولات کشاورزی در حال افزایش است و مجتمع‌های پتروشیمی تولید کننده اوره و آمونیاک کشور به علت کیفیت و قیمت مناسب با افزایش تقاضاهای خارجی برای خرید مواجه هستند.

بساق زاده افزود نیاز داخل به اوره حدود دو میلیون تن در سال است که با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و مازاد تولید به خارج از کشور صادر می شود.

منبع: +