بیش از ٢,٢ میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه نخست امسال در مجتمع مارون تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، پتروشیمی مارون با تولید ٢,٢ میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه نخست امسال بیش از ٩.۴ درصد از کل محصولات تولیدی پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است.

این پتروشیمی که ظرفیتی معادل ۴,۴ میلیون تن در سال را دارد، امسال برنامه تولید ٣.٧ میلیون تنی را به دلیل کمبود خوراک در دستور کار خود قرار داده است.

در نیمه نخست امسال بیش از ٣۶۴ هزار تن محصول معادل ٣,۶ درصد از کل صادرات کشور به ارزش ٣۵٠ میلیون دلار از سوی پتروشیمی مارون به خارج از کشور صادر و توانسته است به ١٣٧ درصد از برنامه های صادراتی خود برسد.

همچنین در نیمه نخست امسال پتروشیمی مارون بخش قابل توجه ای از بازار محصولات پتروشیمی در داخل کشور را به خود اختصاص داده است، به طوری که در این مدت بیش از ۵۵٣ هزار تن محصول از سوی این پتروشیمی وارد بازار شده است.

 

منبع: پتروتحلیل