پتروشیمی خارگ

مجتمع پتروشیمی خارگ تا پایان شهریورماه موفق شد، بیش از یکصد و سی و یک میلیون دلار محصول را روانه بازارهای بین المللی کند.

 روند تولید، بازاریابی و صادرات پتروشیمی خارگ هم اکنون از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و شرایط قابل قبولی در این مجتمع وجود دارد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۵ تا پایان شهریورماه۵۷۹ هزار تن محصول به ارزش ۱۳۱ میلیون و  پانصد و هشتاد هزار دلار از سوی پتروشیمی خارگ به خارج از کشور صادر شده است.
این گزارش می افزاید: مجموع تولید این مجتمع پتروشیمی از ابتدای سال تا پایان فصل تابستان۵۹۸هزار تن بوده است و تولید شهریورماه این پتروشیمی که در جزیره خارگ مشغول به فعالیت است، نیز حدود یکصد هزارتن بوده است.
به گزارش پترون به نقل از نیپنا، محصولات پتروشیمی خارگ شامل متانول، پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد است که بخش عمده آن به خارج از کشور صادر می شود.