بندرامام

قائم مقام مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندرامام گفت: همه واحدهای این مجتمع با شرایط عادی در حال تولید است.

به گزارش پترون، محمد قلی یونسی در گفتگو با شانا افزود: حادثه آتش سوزی جزئی، صبح امروز (دوشنبه، ٢۶ مهرماه) در انبار ضایعات چوب پتروشیمی بندرامام در حین پاکسازی اتفاق افتاده است.

وی با بیان این که انبار ضایعات چوب پتروشیمی بندرامام خارج از این مجتمع قرار دارد، گفت: اکنون آتش تحت کنترل بوده و مهار شده است.

قائم مقام مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندرامام تاکید کرد: حادثه آتش سوزی جزئی ارتباطی با سایت مجتمع پتروشیمی ندارد و مجتمع در شرایط عادی با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد.

پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است؛ محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین بوده و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.