بندرامام

مجموع تولید صنعت پتروشیمی ازابتدای سال تا پایان شهریورماه به بیش از بیست و چهار میلیون و ۹۵۸هزار تن رسید.

به گزارش پترون به نقل از نیپنا، از مجموع بیست و چهار میلیون و ۹۵۸هزار تنی  عملکرد تولید صنعت پتروشیمی از فروردین تا پایان شهریورماه۱۳۹۵ ، سهم مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر ۸ میلیون و ششصد و شصت و سه هزار تن ، سهم مجتمع های منطقه عسلویه بیش از۱۱ میلیون چهارصد و پنجاه و یک هزار تن و سهم مجتمع های سایر مناطق کشور بیش از۴ میلیون و هشتصد و چهل هزارتن بوده است.
این گزارش می افزاید: عملکرد تولید صنعت پتروشیمی در شهریورماه ۳.۶۵میلیون تن بوده است که مجتمع های پتروشیمی ارومیه،رجال، بیستون، کربن ایران، لاله و خراسان به ترتیبب بالاترین عملکرد تولید در این ماه را از آن خود کردند.
همچنین فروش داخلی مناطق مختلف پتروشیمی تا پایان شهریورماه۱۱۴۱.۲ هزار تن به ارزش ۲۰۹۶۹.۲ میلیارد ریال بوده است.
عملکرد شهریورماه
بر پایه این گزارش، تولید شهریورماه منطقه ماهشهربیش از۱میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تن بود و در منطقه عسلویه بیش از ۱ میلیون و چهارصد و نوزده هزار تن تولید رقم خورد و سرانجام در آخرین ماه فصل تابستان سایر مناطق پتروشیمی بیش از ۷۸۳ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را روانه بازارهای داخلی و خارجی کردند.
این گزارش می افزاید: صادرات انواع محصولات پتروشیمی در شهریور ماه  نیز همانند ماه های پیشین سال ۹۵ روندی مطلوب را شاهد بود و در این ماه ۱۵۱۳.۳ هزار تن محصول به ارزش ۵۸۵.۶ میلیون دلار صادر شد.
این گزارش می افزاید: مجموع صادرات محصولات پتروشیمی در ۶ ماه نخست امسال  به بیش از ۱۰ میلیون تن به ارزش حدود ۴ میلیارد و سیصد میلیون دلاررسید.