کشتیرانی

کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین، شروع به کار مجتمع های جدید پتروشیمی در این کشور و افزایش ظرفیت های صورت گرفته، نیاز چین به واردات محصولات پتروشیمی را تا حد زیادی کاهش داده است.

به گزارش پترون به نقل از پایگاه اینترنتی هلنیک شیپینگ نیوز (hellenicshippingnews)، منابع صنعتی می گویند: انتظار می رود در پی کندی آهنگ رشد اقتصادی چین و کاهش واردات محصولات پتروشیمی این کشور هم زمان با پیش بینی افزایش تعداد کشتی های حامل محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۱۷ میلادی، چشم انداز نامطلوبی پیش روی بازار جهانی کرایه محصولات پتروشیمی قرار گیرد.
تعدادی از شرکت های کشتی رانی فعال در حوزه حمل و نقل پتروشیمی تا سال آینده میلادی حداقل ۴۵ کشتی جدید را از کارخانه های کشتی سازی شمال شرق آسیا تحویل می گیرند. برخی از کشتی های جدید در اروپا و تعدادی نیز در منطقه شرق آسیا به فعالیت خواهند پرداخت.
یک شرکت کشتیرانی مستقر در شمال شرق آسیا نیز با اشاره به وضعیت نابسامان فعلی تجارت در بازار پتروشیمی، خاطرنشان کرد: اضافه شدن کشتی های جدید به ناوگان حمل و نقل محصولات پتروشیمی می تواند به افت بیشتر نرخ جهانی کرایه ها در سال ۲۰۱۷ دامن بزند.
برای مثال می توان به شرکت کشتیرانی Navig8 اشاره کرد که قصد دارد سال آینده چهار کشتی جدید برای حمل متانول به ناوگان خود اضافه کند.  این شرکت همچنین ۶ کشتی جدید سفارش داده است. در سال گذشته میلادی تعداد زیادی محموله متانول از سوی ترینیداد و کشورهای حاشیه خلیج فارس روانه بازار چین شد.
کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین، شروع به کار مجتمع های جدید پتروشیمی در این کشور و افزایش ظرفیت های صورت گرفته، نیاز چین به واردات محصولات پتروشیمی را تا حد زیادی کاهش داده است.