بورس کالا

با پایان یافتن ایام عزاداری و تعطیلات هفته گذشته ، می توان به بهبود حجم معاملات و تقویت داد و ستد محصولات پتروشیمی امیدوار بودو اعلام قیمت های پایه جدید نیز خود محرکی مثبت به شمار می رود.

به گزارش پترون به نقل از نیپنا، معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار داخلی در هفته گذشته وضعیت نسبتاً آرام و با ثباتی داشت البته تعطیلی نیمی از هفته گذشته نیز خود دلیل کافی برای این وضعیت نسبتاً آرام به شمار می رود. در هفته گذشته شاهد بودیم که حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته ولی درهمین زمان ، حجم تقاضای این گروه کالایی ۴۰ درصد کاهش داشته است. همین ویژگی نشان می دهد که گریدهای جذاب که حجم تقاضای بیشتری داشته و دارند با افزایش حجم عرضه و کاهش التهاب رو به رو شده همچنین آرامشی نسبی در بازار حاکم بوده است.

بر اساس این گزارش ، با توجه به این موارد در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا نزدیک به ۱۲ درصد افت کرده و باعث شد تا حجم معاملات به رقمی نزدیک به ۵۱ هزار تن کاهش یابد.

هرچند در هفته گذشته حجم معاملات و حجم عرضه و تقاضا کاهش یافت ولی ثبت رقمی بیش از ۵۰ هزار تن برای معامله پلیمرها ، خود نشان دهنده رونق نسبی فعالیت ها در این گروه کالایی است هرچند که عقب نشینی معاملات در آستانه تعطیلات پایان هفته گذشته منطقی به نظر می رسد. به احتمال قوی و با توجه به انتظار برای اعلام قیمت های پایه جدید در هفته پیش رو ، می توان انتظار داشت که حجم معاملات در بورس و بازار و همچنین وضعیت تولید در صنایع پایین دستی بهبود یافته و وضعیت جذابی را در بازار شاهد باشیم.

در خصوص معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالا نیز شاهد کاهش ۷ درصدی حجم عرضه و افت ۷.۴ درصدی حجم تقاضا بودیم که نشان دهنده رفتاری منطقی در بازار بوده و شرایط متعادلی را تجربه کرده است. این موارد در نهایت باعث شد تا حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا با ۴.۷ درصد کاهش به نزدیکی ۱۷ هزار تن برسد که باز هم رقمی مطلوب و متعادل به شمار می رود. با توجه به فرارسیدن روزهای سرد سال ، کاهش نسبی تقاضا و ثبات نسبی بازار می تواند باز هم ادامه داشته باشد ولی به تمامی ترکیبات شیمیایی مربوط نخواهد شد.