بیژن زنگنه، وزیر نفت، نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکتهای دولتی وابسته وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی را جهت اجرا، ابلاغ که ابهاماتی برای برخی شرکت ها ایجاد کرده است.

%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%86

بر طبق جزء ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣ که در تاریخ ۶ اسفند ٩٣ به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ، وزارت نفت را مکلف کرده است با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهایی محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی قیمت خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی را تعیین کند .
همچنین مطابق همین قانون وزارت نفت مکلف به اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد برای واحدهایی است که محصولات نهایی را در راستای زنجیره ارزش افزوده تولید کنند .

اکنون و پس از گذشت چند سال وزارت نفت فرمولی برای تعیین قیمت گاز اتان فرمولی طراحی کرده که توجه به نکات زیر حائز اهمیت است :
۱- قیمت گاز اتان میبایست متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش این  گاز باشد ، حال اینکه اصلا قیمت گاز اتیلن که تنها محصول تولیدی این گاز است اصلا نقشی در آن ندارد . اگر با لحاظ کردن قیمت پلی اتیلن خواسته است که محصول نهایی را در قیمت دخیل کند ، چرا قیمت محصول مونواتیلن گلایکول در آن دیده نشده است ؟
۲-نحوه محاسبه قیمت از طریق این فرمول ابهامات زیادی دارد که میتوان تفاسیر مختلفی از آن برداشت کرد .
۳-برای واحدهایی که از اتیلن تولیدی از گاز اتان محصولات نهایی در راستای زنجیره ارزش افزوده تولید می کنند تخفیفی لحاظ نشده است .
۴-مشخص نیست بر چه مبنایی کف قیمتی ٢٢٠ دلار در هرتن برای هر دوره محاسباتی تعیین شده است که کل فرمول به آن پیچیدگی را بی اثر میکند ؟ آیا وزارت نفت تضمین رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی را برای ۱۵ سال با کف قیمتی ٢٢٠ دلار ارائه می کند ؟ این تعیین کف قیمتی کاملا ناعادلانه است که کارکرد فرمول را ( هر چند خود فرمول هم کاملا اشتباه است ) مختل میکند .

محمدعلی فتحی
کارشناس صنعت پتروشیمی