بورس کالا را دیروز با توجه به عرضه بیش از ۵۲ هزار تن انواع محصولات پلیمری باید روزی جذاب برای داد و ستد به شمار آورد.

bourse_kala

به گزارش پترون به نقل از نیپنا، در جریان معامله ها دیروز سه شنبه(۱۳مهرماه) شاهد بودیم که حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا رقمی نزدیک به ۵۲ هزار و ۷۲ تن بود که برای خرید این حجم عرضه ، ۱۳۵ هزار تن انواع تقاضا در بورس کالا به ثبت رسید که در نهایت ۴۸ هزار و ۷۴۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

نکته مهم در معاملات پلیمرها در بورس کالا را می توان افزایش حجم عرضه پلیمرها به نسبت هفته گذشته در کنار کاهش تقاضا به شمار آورد که البته این رشد عرضه ها با افزایش قیمت های پایه، سازگاری دارد زیرا با افزایش قیمت های پایه ، عرضه بیشتر به امید تقویت حجم فروش با قیمت بالاتر توجیه خواهد داشت. این در حالی است که با توجه به حضور در دهه محرم، شاید کاهش تقاضا رخداد توجیه پذیری باشد ولی تاکنون شاهد کاهش محسوس تقاضا در بورس کالا نبوده ایم زیرا در هر حال تقاضایی بیشتر از عرضه ها باز هم میهمان بازار بوده است. در هر حال افزایش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا را می توان رخداد مهمی ارزیابی کرد.

نکته مهم در خصوص معاملات بورس کالا را باید داد و ستد غالب گریدها و ترکیبات و همچنین رقابت برای خرید اغلب آن ها برشمرد تا جایی که بسیاری از انواع پلیمرها در بورس کالا با رشد تقاضا و افزایش قیمت ها مواجه شد.

این نکته در نهایت باعث خواهد شد تا در کنار افزایش قیمت های پایه در بورس کالا همچنین رشد مضاعف قیمت ها به دلیل رقابت برای خرید ، بازار داخلی شرایطی را برای جذب قیمت های بالاتر با محوریت معاملات بورس کالا را در بر خواهد داشت هرچند که با توجه به موجودی پایین انبارها ، ممکن است این تأثیرگذاری سریع تر باشد.

نگاهی به جدول زیر یعنی جذاب ترین معاملات پلیمرها در بورس کالا در روز سه شنبه نشان می دهد که غالب ترکییات و گریدهای پلیمری با برتری تقاضا بر عرضه ها رو به رو شده و در نهایت با افزایش قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. این نکته که اغلب گریدها رشد نرخ داشته اند را باید در نگرانی از افزایش مجدد قیمت های پایه و همچنین وجود پتانسیل واسطه گری و سفته بازی به شمار آورد هرچند که خرید در روزهای اخیر و فروش پس از دهه محرم نیز خود جذابیت خاصی را به ارمغان خواهد داشت زیرا در بهترین شرایط هم در این دو هفته کاری از پیش نمی رود. در هر حال نمی توان به صراحت از کاهش تقاضای صنایع پایین دستی در ماه محرم خبر داد زیرا وضعیت بورس کالا نشان از شرایط جذاب معاملاتی و وجود پتانسیل خرید می دهد.

برخی ازمهمترین محصولات پلیمری دربورس کالا
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه ریال قیمت پایانی میانگین  ریال عرضه تن تقاضا  تن حجم معامله تن
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی ۳۶,۹۱۳ ۴۰,۶۰۴ ۱۵۴ ۵۱۸۱ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۹,۵۷۴ ۴۰,۴۸۹ ۱۰۰۰ ۳۱۸۰ ۱۰۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۳۷,۵۶۶ ۳۹,۴۴۸ ۲۶۰۰ ۴۸۷۰ ۲۶۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی ۴۸,۵۰۰ ۴۸,۸۵۰ ۵۰ ۱۱۰ ۵۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۳۷,۹۷۹ ۳۹,۴۵۴ ۵۵۰۰ ۱۲۲۵۴ ۵۵۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی ۴۸,۵۰۰ ۴۹,۰۵۰ ۵۰ ۱۲۰ ۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ( ۴۲,۳۴۴ ۴۲,۳۴۴ ۰ ۵۵۰ ۵۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۴۲,۳۴۴ ۴۲,۳۴۴ ۱۰۱۲ ۱۷۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۹,۵۷۴ ۴۲,۲۹۸ ۱۰۰۰ ۳۵۹۰ ۱۰۰۰
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف ۲۸,۹۶۳ ۲۹,۲۲۰ ۲۰۰۲ ۴۲۰۲ ۲۰۰۲
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی ۲۸,۹۶۳ ۲۹,۳۳۶ ۲۸۱۶ ۵۳۶۸ ۲۸۱۶
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام سلف ۴۴,۸۹۵ ۴۴,۸۹۵ ۲۹۴ ۸۱۹ ۲۹۴
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی ۲۸,۹۶۳ ۲۸,۹۷۵ ۱۲۰۰ ۱۹۶۰ ۱۲۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول نقدی ۳۹,۵۷۴ ۳۹,۸۳۲ ۱۲۱۰ ۱۴۹۶ ۱۲۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی ۳۶,۹۱۳ ۳۸,۶۸۰ ۱۱۶۶ ۲۱۱۲ ۱۱۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی ۳۸,۲۴۳ ۳۹,۳۱۵ ۲۲۰ ۷۲۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف ۳۷,۵۶۶ ۳۹,۳۷۷ ۹۹۰ ۱۵۸۴ ۹۹۰
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال نقدی ۳۲,۵۸۷ ۳۵,۱۲۹ ۶۵۱ ۳۲۱۳ ۶۵۱
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز نقدی ۴۲,۴۴۷ ۴۹,۷۰۷ ۴۰۰ ۱۴۲۰ ۴۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز سلف ۴۲,۴۴۷ ۴۸,۸۳۲ ۳۰۰ ۱۳۰۰ ۳۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی ۳۷,۵۶۶ ۴۱,۰۸۰ ۱۰۰ ۱۳۴۰ ۱۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز نقدی ۴۱,۲۱۳ ۴۴,۴۲۴ ۴۰۰ ۱۰۶۰ ۴۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز سلف ۴۱,۲۱۳ ۴۳,۷۲۳ ۳۰۰ ۶۹۰ ۳۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز نقدی ۴۰,۱۸۷ ۴۸,۹۲۵ ۱۰۰ ۲۳۰ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز نقدی ۴۰,۱۸۷ ۴۸,۰۷۶ ۱۰۰ ۲۲۰ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز نقدی ۳۹,۰۱۶ ۴۰,۹۸۵ ۵۰ ۷۰ ۵۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز نقدی ۳۶,۲۳۵ ۴۰,۵۹۵ ۷۰۰ ۱۵۱۰ ۷۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله نقدی ۴۲,۳۴۴ ۴۲,۹۹۰ ۴۱۰/۴ ۶۲۶/۴ ۴۱۰/۴
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی ۳۷,۴۸۵ ۳۹,۲۷۶ ۱۵۰۰ ۲۹۰۰ ۱۵۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند نقدی ۳۷,۹۷۹ ۳۸,۵۳۷ ۱۰۰۰ ۱۵۲۰ ۱۰۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند نقدی ۳۴,۲۸۱ ۳۵,۵۵۵ ۷۰۰ ۸۴۰ ۷۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی ۳۶,۹۱۳ ۳۸,۶۶۱ ۱۰۱۲ ۲۴۷۵ ۱۰۱۲
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف ۳۱,۸۶۰ ۳۲,۹۶۳ ۶۰۰ ۱۰۶۰ ۶۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف ۳۰,۹۶۸ ۳۱,۴۰۴ ۱۴۳۰ ۱۷۱۶ ۱۴۳۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف ۳۰,۹۶۸ ۳۲,۹۰۴ ۲۴۲۰ ۱۵۹۹۴ ۲۴۲۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف ۲۹,۵۰۵ ۳۲,۴۵۵ ۱۴۰۸ ۳۱۵۴۸ ۱۴۰۸
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف ۲۸,۹۶۳ ۲۹,۱۱۶ ۲۰۰۰ ۳۰۴۰ ۲۰۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3

پلیمر کرمانشاه

نقدی ۳۷,۰۸۳ ۳۷,۶۶۷ ۹۶۰ ۲۶۱۶ ۹۶۰