صادرات محصولات متنوع تولید شده از سوی مجتمع های پتروشیمی کشور با بالاترین کیفیت در بازارهای جهانی در حال انجام است.

20122_origبه گزارش پترون، مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشورمان تحولی مثبت را در روند عرضه داخلی و نیز صادرات به دنبال داشته است و باید بر این نکته تاکید کرد که صادرات به مقاصد صادراتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده درحال انجام است.
علی محمد بساق زاده افزود: امروز صنعت پتروشیمی ایران با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین جهان و با تکیه بر کارشناسان خبره خود مسیر توسعه را با شتاب می پیماید و تا پایان برنامه ششم توسعه، ایران به یک قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه و جهان تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به به لزوم عرضه محصولات با کیفیت پایدار، افزود: مجتمع های پتروشیمی باید کیفیت محصولات مختلف خود را برای حضور در بازارهای بین المللی بیش از پیش ارتقا دهند و با تغییر معیارها و افزایش سطح کیفی تولیدات می توانند افزون بر تامین نیاز داخل، در بسیاری از بازارهای جهانی نیز حضوری گسترده ترداشته باشند.
عضو هئیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: رقابت سالم و انتقال دانش فنی همگام با همدلی و همکاری می تواند میان مجتمع های پتروشیمی همگرایی را محقق کند که پیامد آن حضور قدرتمند در بازارهای بین المللی خواهد بود.
وی تصریح کرد: باید برای حضور قوی در بازارهای خارجی دقت در ساخت و کیفیت تجهیزات و محصولات ساخته شده از سوی سازندگان ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و انتظار داریم شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی به سوی افزایش سطح کمی و کیفی محصولات خود با جدیت حرکت کنند.
بساق زاده توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را افزون بر منابع مالی جدید نیازمند دسترسی به فناوری های مورد نیاز دانست و یادآور شد: دوره پساتحریم فرصت استفاده از فناوری های روز جهان در داخل را فراهم آورده است.