جتاب آقای مهندس علی شالباف

مدیر محترم نمایشگاه اصفهان پلاست

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای مادربزرگ عزیز و در گذشته شما غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .

شبکه خبری پترون