مجمع سالیانه اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ۷ مهرماه  با حضور ۸۳ درصد از اعضا در دفتر اتحادیه سراسری در تهران برگزار و پس از استماع گزارش هیات مدیره و هیات بازرسی تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴به تصویب رسید و در خصوص خروج یکی از اعضا تصمیم گیری شد.

photo_2016-09-28_13-57-12

 

به گزارش پترون؛ در ابتدای این جلسه که با حضور ۱۵ نفر از ۱۸ عضو اتحادیه برگزار شد، با رای حاضرین آقای نصر اله رضازاده طرقی نماینده شرکت تعاونی صنایع پلاستیک تولیدکنندگان استان تهران به سمت رئیس جلسه، آقای عباس حاج ابنعلی نماینده شرکت تعاونی تأمین نیاز صنف تولید کنندگان پلاستیک، نایلون و ملامین شهرستان ری به عنوان منشی جلسه و آقایان محمد کریم خرازی نماینده شرکت تعاونی فرا استانی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلیمری ایرانیان و محسن معمار زاده نماینده شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله واتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن استان اصفهان به سمت ناظرین مجمع انتخاب شدند.

پس از اعلام دستور جلسه و استماع گزارش هیات مدیره و هیات بازرسی، تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.

در این جلسه با تصویب اعضا آقایان محمود حفیظی بارجین ، کامبیز وکیلیان و حمیدرضا پیرزاداصفهانی با رای حاضرین به عنوان هیات اصلی بازرسی و آقای اکبر هادی پور به عنوان عضو علی البدل هیات بازرسی به مدت یکسال انتخاب شدند.

در پایان مجمع سالیانه با در خصوص خروج آقای حسین معینی (نماینده محترم تعاونی صنف پلاستیک شهریار) تصمیم گیری و  با ۱۰ رأی خروج وی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت و تعداد اعضای اتحادیه به ۱۷ عضو کاهش یافت.