یک شرکت فنی و مهندسی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی جهت کار در دفتر تهران و عسلویه از واجدین شرایط  ذیل استخدام می نماید

استخدام پنج ردیف شغلی در یک شرکت مهندسی در زمینه نفت و گاز در تهران و عسلویه

 

ردیف جنسیت عنوان شغلی شرایط تعداد
۱ آقا کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۵ سال سابقه کار ۲نفر
۲ آقا کارشناس انبار ۴ سال سابقه کار ۲نفر
۳ آقا کارشناس دفتر فنی برق و ابزار دقیق ۵ سال سابقه کار ۳نفر
۴ آقا کارشناس امور مالی و اداری ۵ سال سابقه کار ۲نفر
۵ آقا سرپرست HSE ۵ سال سابقه کار ۲نفر

 

واجدین شرایط مشخصات و سوابق خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند

Fanpa_co@yahoo.com

قید ردیف شغلی در موضوع الزامی است.