مقایسه قیمت‌های محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۴ و ۲۸ شهریورماه نشان می‌دهد که بسیاری از این گروه کالاها متاثر از رشد قیمت نفت، روندی صعودی داشته‌اند.

 گروه محصولات شیمیایی در دوره زمانی یاد شده، متاثر از رشد قیمت نفت، روند مثبت‌تری نسبت به محصولات پلیمری داشتند.

همچنین بیشترین افزایش قیمت نسبت به ٢ هفته قبل متعلق به گوگرد با ۶.۳۱ درصد است، این کالا از رقم ۲۲۸ به ۲۴۲ تومان رسید.

در ادامه افزایش قیمت‌ها، دی اتیلن گلایکول، ۳.۶۸ درصد و نرمال بوتانول نیز ۳.۴۱ درصد نسبت به ٢ هفته قبل افزایش قیمت داشتند، همچنین سودمایع نیز از رقم ۴۴۰ تومان به ۴۵۵ تومان رسید.

آروماتیک سنگین و متانول نیز با افزایش قیمت نسبت به ٢ هفته گذشته رو به رو شدند، به طوری که آروماتیک سنگین ۲.۱۲ و متانول نیز ۲.۵۱ درصد افزایش قیمت داشتند.

اورتوزایلین، زایلین مخلوط، اوره صنعتی و اسیداستیک نیز نسبت به ٢ هفته قبل با افزایش قیمت روبه رو شدند، اسیداستیک از رقم ۹۲۲ به ۹۳۹ تومان رسید.

در همین حال تعداد محدودی از محصولات شیمیایی با کاهش قیمت نسبت به ٢ هفته قبل رو به رو شدند، پارازیلین، بنزن و استایرن منومر نسبت به ٢ هفته قبل ارزان شدند، بیشترین افت قیمت نیز متعلق به بنزن با ۲.۳۹ درصد کاهش است، این کالا از رقم ۲ هزار و ۳۸ تومان به هزار و ۹۸۹ تومان رسید.

پارازایلین نیز نسبت به ٢ هفته قبل ۰.۷ درصد افت قیمت داشت، استایرن منومر هم با ۰.۲ درصد کاهش روبه رو شد، این کالا از ۳ هزار و ۳۴۸ به ۳ هزار و ۳۴۱ تومان رسید.

منبع: +