واحد نیمه صنعتی تولید پلی پروپیلن در مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تا ساعاتی دیگر بطور رسمی به بهره برداری می رسد.

واحد نیمه صنعتی تولید پلی پروپیلن مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی امروز (چهار شنبه، ٢۴ شهریورماه) با حضور مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران ارشد این شرکت بطور رسمی به بهره برداری خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، این مرکز دارای ۲۴۰۰ تن ظرفیت درسال است و قابلیت تولید گرید های مختلف پلی پروپیلن را دارد، واحد نیمه صنعتی تولید پلی پروپیلن این شرکت از اردیبهشت ماه امسال تاکنون ۴۰ تن پلی پروپیلن را درمرحله پیش راه اندازی تولید کرده است.
این گزارش می افزاید: فرآیند تولید در این مرکز اینگونه خواهد بود که، گاز طبیعی به متانول تبدیل شده، پس از آن از متانول، پروپیلن تولید می شود و در نهایت پروپیلن در فرآیندی به پلی پروپیلن تبدیل خواهد شد و با توجه به اهمیت این محصول نهایی برای بخش های پائین دستی صنعت پتروشیمی، باید گفت که رابطه بالادست و صنایع تکمیلی گسترده تر خواهد شد.

منبع: +