یک شرکت معتبر فنی و مهندسی در زمینه نفت،گاز و پتروشیمی جهت کار در دفتر تهران و عسلویه از واجدین شرایط زیر استخدام می نماید :

ردیف جنسیت عنوان شغلی شرایط آگهی استخدام تعداد
۱ آقا کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۵ سال سابقه کار ۲ نفر
۲ آقا کارشناس انبار ۴ سال سابقه کار ۲ نفر
۳ آقا کارشناس دفتر فنی و ابزار دقیق ۵ سال سابقه کار ۳ نفر
۴ آقا کارشناس امور مالی و اداری ۵ سال سابقه کار ۲ نفر
۵ آقا سرپرست hse ۵ سال سابقه کار ۳ نفر

واجدین شرایط مشخصات و سوابق خود را به ادرس ارسال نمایند.

fanpa_co@yahoo.com

قید ردیف شغلی در عنوان الزامی است.