مسئول سرمایه گذاری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: بزودی دفتر صنایع پایین دست پتروشیمی در مهاباد احداث می شود.
هاشم کیانی” در دومین جلسه بررسی کارشناسی سند توسعه صنعتی، معدنی، تجاری و سرمایه گذاری شهرستان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شدٰ گفت: سند توسعه صنعتی، معدنی، تجاری و سرمایه گذاری شهرستان مهاباد توسط این سازمان تدوین شده و به زودی دفتر صنایع پایین دست پتروشیمی در مهاباد احداث می شود.

وی افزود: هدف از ایجاد این دفتر که برای اولین بار در کشور صورت می گیرد، پیشبرد وعملیاتی نمودن صنایع پایین دست  پتروشیمی در مهاباد است.
وی ادامه داد: در ارتباط با این دفتر، کمیته راهبردی تشکیل شده که اعضای آن شامل شرکت های پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، ارومیه، سازمان های امور اقتصادی و دارایی، استانداری، سازمان صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذی ربط است.
این مسئول سازمان صنعت و معدن استان تاکید کرد: شکل گیری مجتمع صنایع پایین دست پتروشیمی دارای زیر ساخت هایی خواهد بود که توانای بهره برداری در واحدهای کوچکتر را هم شکل خواهد داد.

منبع: +