معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: برای حمایت از سازندگان داخلی و بومی سازی تجهیزات صنعت پتروشیمی استفاده از کاتالیست های شناخته شده داخلی در برنامه قرار گرفته است.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای توانمند کردن سازندگان کاتالیست های بومی اظهار کرد: کاتالیست های شناخته شده در سطح صنعت پتروشیمی ایران برای استفاده در پروژه ها معرفی و بکار گرفته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با نتایج مثبت حاصل از بکارگیری کاتالیست های ساخت داخل در پروژه ها با حمایت از سازندگان به سمت توسعه و بومی سازی این تجهیزات گام برداشته شود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در عین حال یادآور شد: در بخش کاتالیست هایی که هنوز بومی نشده و به مرحله نیمه صنعتی و صنعتی نرسیده است، ناچار به خرید کاتالیست های خارجی هستیم./

 

 

منبع: +