معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از انعقاد قراردادهایی با مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنایع پایین دستی و پتروشیمی برای انجام پژوهش‌های کاربردی خبر داد.

 وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در رابطه با دستاوردهای ارتباط با صنعت در حوزه تقاضا گفت: تفاهمنامه بین ۹ دانشگاه و پژوهشگاه مهم کشور با وزارت نفت در حوزه صنایع بالادست منعقد شده و در حال اجراست.

وی افزود: همچنین قراردادهایی بین ۱۲ دانشگاه و پژوهشگاه کشور با شرکت‌های ملی نفت،‌ گاز،‌ پتروشیمی، پالایش و پخش منعقد کردیم تا دانشگاه‌ها در این حوزه نیز موثر باشند.

وی راه‌اندازی ۵ منطقه ویژه علم و فناوری در ۵ استان برای نخستین بار در کشور را از دیگر اقدامات در این حوزه برشمرد و گفت: واگذاری امور پژوهشی ۲۰ میدان نفتی بزرگ کشور با اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان برای نخستین بار در تاریخ کشور به ۹ دانشگاه و پژوهشگاه برای افزایش ضریب ازدیاد برداشت نیز از اقدامات حوزه ارتباط با صنعت است.

احمدی گفت: انجام قراردادها با مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنایع پایین دستی و پتروشیمی برای انجام پژوهش‌های کاربردی و دستاوردهایی از قبیل جلب حمایت وزارت جهاد کشاورزی و نفت در پایان نامه‌های دانشجویان، انجام طرح‌های مشترک تحقیقات و فناوری با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و محیط زیست نیز جزء اقدامات ما در این حوزه به شمار می‌رود.

منبع: +