پترون-  کف عرضه ۱۰ محصول پتروشیمی که شهریورماه در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، عبارتند از پلی اتیلن سنگین دورانی ۶۰۰ تن، پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵ هزار تن ،پلی اتیلن سنگین بادی ۲ هزار و دویست تن، پلی اتیلن سنگین فیلم ۲ هزار و پانصد تن، پلی اتیلن سنگین تزریقی ۳۵۰ تن ، پلی اتیلن سبک خطی ۳ هزار و پانصد تن، پلی اتیلن سبک فیلم ۶ هزار تن، دی اتیل هگزانول ۱ هزار تن و اسید ترفتالیک ۲۰۰ تن، همچنین PVC-S-655 نیز ۹ هزار و پانصد تن اعلام شده است.

این گزارش می افزاید: عرضه منظم محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران از سوی شرکت های پتروشیمی بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانین موجود با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در حال انجام است.

منبع (+)