یکی از چالش های اساسی که مانع از شکوفایی ظرفیت های بالای اشتغالزایی و ثروت آفرینی در صنایع پائین دستی پتروشیمی در کشور گردیده است، چالش «نظام توزیع محصولات پتروشیمی یا همان مواد اولیه واحدهای تولیدی پائین دستی« می باشد. در سال ۱۳۸۸ نابسامانی بازار مواد اولیه به حدی رسید که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه حتی تا ۴۰% بالاتر از قیمت های جهانی(FOB) گردید.
با نقش آفرینی تعاونی های تامین نیاز صنایع پلاستیک کشور در قالب «شورای هماهنگی تعاونی های تامین نیاز صنایع پلاستیک کشور» و پس از آن در قالب «اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک»، خون تازه ای در رگ های صنایع پائین دستی پتروشیمی دمیدن گرفت. شکل گیری «کمیته تخصصی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی» در مهر ماه ۱۳۹۱ و حضور اتحادیه سراسری به عنوان یکی از ۷ عضو صاحب رای در کمیته مذکور نقطه عطفی در روند ساماندهی بازار محسوب می گردد.

  • سیاست های تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تا کنون

مهمترین سیاست های اساسی اتخاذ شده در این مدت برای ساماندهی بازار و و مهار حاکمیت روندهای دلالی و سوداگرانه و افزایش کاذب قیمت ها به شرح زیر می باشد:

  1. عرضه حداکثری محصولات پتروشیمی در داخل، الزام به عرضه محصولات در بورس کالا و ممنوعیت معاملات خارج از بورس
  2. جلوگیری صادرات محصولات پتروشیمی پیش از تامین نیاز داخل
  3.  تقویت تعاونی های تامین نیاز در بورس کالا به عنوان واسطه های تولیدی، غیر سوداگر و شفاف توزیع مواد اولیه میان واحدهای تولیدی خرد و متوسط
  4. مدیریت تولید گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی از طریق تعامل با پتروشیمی های کشور و همچنین بهره گیری از سهمیه های صادراتی
  • نتایج: رشد ۱۲۰% ای اشتغال در صنعت پلاستیک

به دنبال پیگیری های اتحادیه سراسری و تشکیل کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی حجم تولیدات صنایع پلاستیک کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ با ۱۵% رشد و نسبت به سال ۱۳۸۸ با ۱۲۰% رشد (یعنی بیش از ۲ برابر) مواجه بوده است.  حجم تولیدات صنایع پلاستیک از ۱.۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۸ به ۳.۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ رسیده است. این آمار نشان دهنده ی آن است که از سال ۱۳۸۸ تا کنون بیش از ۴۲۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد گردیده است.