یک شرکت تولیدی معتبر واقع در غرب تهران به کارشناس یا مهندس شیمی و یک مهندس صنایع نیازمند می باشد
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
job13556@gmail.com

 

 

 

منبع: +