براساس اعلام گمرک و در ۴ ماه نخست امسال

  • ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران در چهار ماه نخست امسال با افزایشی خیره کننده از مرز ۶ میلیارد دلار گذشت.

صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی طی چهار ماه نخست امسال، ٢١,١١ درصد افزایش داشته و در مدت یادشده ١۶ میلیارد و ٣٠٨ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شده است که بر این اساس تراز تجاری ایران در مدت یاد شده مثبت بوده و در مجموع با سه میلیارد و ۴۴٣ میلیون دلار مازاد تراز تجاری روبرو بوده‌ایم.

عمده‌ترین دلیل افزایش صادرات غیرنفتی در مدت یادشده به رشد چشمگیر صادرات پتروشیمی با ۴١,۵١ درصد و دیگر کالاها با ٢٠.٧١ درصد اختصاص دارد، بنابراین مجموع کل صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در چهار ماه نخست امسال به ١۶ میلیارد و ٣٠٨ میلیون دلار رسید، این رقم در چهار ماه نخست پارسال با احتساب میعانات گازی ١٣ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بود.

بر اساس این گزارش، درباره علت رشد صادرات در چهار ماه نخست امسال، باید گفت که اقلام صادراتی کشور در این مدت، عمدتا با افزایش صادرات روبه‌رو بوده‌اند، به طوری که تنها ٢٠ قلم نخست صادرات که بیش از ۶٠ درصد از کل آنرا به خود اختصاص داده‌اند، با وجود کاهش قابل توجه کالاهایی همچون میعانات گازی، پلی‌اتیلن، متانول، اوره و غیره باز هم در مجموع رشدی ٣۴ درصدی در وزن و ٢۵ درصدی در ارزش دلاری را به خود دیده‌اند.

بر اساس آمار تجارت خارجی ایران، در دوره مورد بررسی صادرات کالاهای پتروشیمی ایران شاهد رکوردشکنی سهم این کالاها از کل صادرات بوده‌ایم، به طوری که با افزایش ۴١,۵١ ۴١ درصدی صادرات این کالاها طی امسال سهم این کالاها از کل صادرات غیرنفتی نیز به ۴١.۵١ درصد افزایش یافته است.

در این مدت ۶ میلیارد و ٧۶٩ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی به وزن ١٣ میلیون و ۶٨۴ هزار تن از ایران به دیگر کشورها صادر شد، سهم کالاهای پتروشیمی از کل صادرات کشورمان در چهار ماه نخست پارسال ٣۵ و ۵٢ صدم درصد بود.

همچنین شاهد رشد صادرات دیگر کالاها در مدت یادشده بوده‌ایم به نحوی که صادرات دیگر کالاها از مرز ۶ میلیارد و ۶٢٧ میلیون دلار فراتر رفت و با افزایش ٢٠,٧١ درصدی سهم ۴٠.۶۴ درصدی را از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران به خود اختصاص داد.

منبع: +